FOLIOWANIE

Foliowanie na gorąco (folia jest już pokryta klejem) jest metodą uszlachetniania.

Produkt finalny jest z reguły od razu gotowy do dalszego przetwarzania.

 Może być lakierowany UV i tłoczony folią na gorąco. W naszych autorskich

projektach daje to bardzo dobre zabezpieczenie przed zabrudzeniem i wilgocią,

a także określony efekt estetyczny. Foliujemy na gorąco do formatu B1.